Reshoring

Prodma har kompetens och produktionskapacitet

Reshoring med Prodma

Vi lever i en globaliserad värld och de produkter som vi använder dagligen tillverkas i olika delar av världen, men på senare tid har allt fler företag börjat att flytta hem produktionen av sina produkter igen. Detta kallas reshoring och anledningarna till att göra detta val är flera. 

De främsta anledningarna handlar om lönsamhet och kontroll över tillverkningsprocessen. 

Tillsammans med Prodma kan du ta del av de många fördelarna reshoring ger. Idag sker full tillverkning av flera produkter i vår anläggning i Mariestad. När vi hjälper er med montering och produktutveckling har du större kontroll och närhet till processen. Vi tillhandahåller högkompetent personal inom produktutveckling och montering och har flexibla processer som ger oss möjligheten att vara lyhörda för just ditt företags behov.  Vi erbjuder även lösningar för lager och logistik och kan hjälpa er att hålla kostnaderna nere genom att säkerställa en kortare och tryggare transportkedja.

Woods reshoring

När Woods flyttade sin tillverkning till Sverige fick Prodma förtroendet att ansvara för tillverkningen

Varför väljer företag reshoring?

Lägre personalkostnad har tidigare varit en av anledningarna till varför man har flyttat produktion utomlands. Stigande löner i andra länder gör det inte längre lika lönsamt att outsourca tillverkningen, samtidigt finns det också en växande etisk medvetenhet bland många företag. Man vill vara helt säker på att de som arbetar för företaget har lika bra arbetsvillkor som arbetstagare i Sverige.

Teknikutvecklingen och den ökade automatiseringen av arbetsuppgifter gör att personalkostnaderna i Sverige minskat. Man behöver färre anställda men dessa anställda behöver högre utbildning och teknisk kompetens. I Sverige finns ett bra samarbete mellan industrier och läroverk som säkerställer behovet av kompetent personal.

Förkorta leveranskedjan

Under de senaste åren har det visat sig att leveranskedjan är mer känslig för avbrott än vad man tidigare trott. För produktionen och lönsamhetens skull  är det viktigt att delar och produkter levereras i tid. Detta är svårt att säkerställa med en lång leveranskedja som går genom ett flertal olika länder.

En produktion i hemlandet medför lägre fraktkostnader, kortare leveranstider, och mindre miljöpåverkan. Den kortare leveranskedjan medför också att man kan ha en mindre lagerhållning och på så sätt kan man hålla lagerkostnader nere.

Produktionen sker närmare kunderna

Inhemsk produktion har fördelen att man jobbar nära konsumenten vilket gör det lättare att uppfylla behov av specialbeställningar och anpassningar, samtidigt som man har en större möjlighet att vara lyhörd inför kundens önskemål.

Enklare att säkerställa produktens kvalitet

Möjligheten till ökad kontroll över tillverkningsprocessen gör det lättare att säkerställa produktens kvalitet vid varje steg i processen. Dessutom underlättar närhet till produktionen utvecklingsprocesser och forskning.

Kontakta oss direkt

Kontakta gärna oss genom formuläret.
Ange tydligt vad ditt ärende gäller.

Prodma AB
Göteborgsvägen 11
542 35 Mariestad

Tel 0501-61 000
E-post info@prodma.se

Öppet: Mån-fre 7.30-16.30