Produktutveckling

Prodma har egen konstruktion och produktutveckling

Design och konstruktion

Vår konstruktionsavdelning har hög kompetens inom områden som design och konstruktion.

Rit- konstruktion och designarbete är ett viktigt steg i produktutvecklingen.

Här sker det viktiga arbetet med att utveckla förutsättningarna för att få fram en konkurrenskraftig produkt som lever upp till såväl beställarens och som slutanvändarens krav.

Konstruktion

Från idé till produktion och montering

Inget utvecklingsprojekt är det andra likt. Detta är ett exempel på hur det kan gå till, från idé till produktion.

1 Idé
Idé

Vi tar emot en intresseanmälan eller förfrågan som avser en produktidé. Den beskriver önskemål och krav som ställs på slutprodukten. I vissa fall finns det en tydligare bild av slutproduktens design och funktioner. När vi tagit emot en förfrågan och gått igenom den så har vi en dialog med kunden

2 Utvecklingsuppdrag
Utvecklingsuppdrag

Nästa steg är att vi lämnar ett estimat för uppdraget, därefter får frågeställaren ett kostnadsförslag som beskriver kostnader och villkor för ett eventuellt utvecklingsuppdrag. När kunden tackat ja till kostnadsförslaget och villkor som finns i detta får Prodma ett utvecklingsuppdrag.

3 Konstruktion
Konstruktion

Utvecklingsprocessen har flera steg. Efter att kompletterande dialog förts med kunden påbörjar vår konstruktionsavdelning rit- och konstruktionsarbetet. Eventuella delsystem måste verifieras.

4 Prototyp
Prototyp

Nästa steg innebär vanligtvis att Prodma tar fram en prototyp. Prodma har idag en fullt utvecklad utvecklingsavdelning som även innefattar möjligheten att ta fram prototyper. Prototypen kan vara en fullt fungerande produkt, men det kan också handla om en förenklad variant av den tänkta slutprodukten.

5 Utvärdera
Testa och utvärdera

Prototypen testas avseende funktioner och prestanda. Prodma har ett fullt utvecklat lab för klimat- och ljudtester. Vi kan även göra utmattningstester. Prodma sammanställer resultatet och gör en noggrann utvärdering, därefter sker en utvärdering tillsammans med beställaren.

6 Tillverka och montera
Tillverka och montera

Om  produkten klarar beställarens krav och om den lever upp till önskemål i övrigt kan en industrialiseringsprocess inledas som ett första steg mot att tillverka produkten. När produkten gjorts producerbar, vilket omfattar flera viktiga steg, så kan produktionen startas upp.

Industraliseringsprocessen

Industraliseringsprocessen är den process där produkten bereds inför en produktion.

Att göra produkten producerbar omfattar flera viktiga delar. Verktyg ska tas fram och det ska också finnas ett fungerande monteringsflöde. I flera produktioner är det även aktuellt med olika slags bearbetningsprocesser. Materialintag är också en viktig del som ska fungera innan produktionen kan startas upp.

Vanligtvis körs en förserie redan under utvecklingsprocessen. När det är aktuellt med en tredjeparscertifiering sker denna strax innan eller parallellt med industrialiseringsprocessen.

Prodma utför noggranna tester av produkterna.

Läs mer om våra produktionsprocesser.

Exempel på resurser

CAD

 • SolidWorks

Prototyper

 • 3D Printer (SLS): 254x254x305
 • PUR-skumning
 • Metall, plast, trä
 • Fotostudio

Klimattester

 • 17 klimatrum
  • Styrd temperatur och fuktighet
  • 5-45 grader max 90% RH
  • 44 teststationer
 • Frysrum -25 grader
 • Temperaturcyklingsugnar

Kvalitetstester

 • Ljudtestkammare (efterklangsrum)
 • Mekanisk stabilitet
 • Falltest (transport)
 • Värmeledningsförmåga
 • Korrosion
 • Lackering

Kordinatmätmaskin

 • Max 2400x1200x2400