Vacuumformning

Vacuumformning av extruderade plastark

Exempel på produkter som vacuumformats är plastdelen (insidan) av frys- och kylskåpsdörrar samt skåpens insida men används också för att skapa olika typer av formade plast konstruktioner som baljor behållare eller dörr och skåpsinnersidor.

Vacuumformning tillsammans med purskumning är extra lämpligt till så kallade sandwichkonstruktioner som kan exemplifieras av en kylskåpsdörr där ena sidan är plåt och andra (insidan) extruderad och vacuumformad plast. Dessa delar hålls fast vid varandra av purskum som då både isolerar och stabiliserar dörren.

Enkel förklaring av vacuumformning

De extruderade plastarken värms upp och sträcks för att därefter läggas på en form, även kallad plugg, där man genom att bilda vacuum suger ner plastarket så att det formas till önskad form.